Condiții Generale de Afaceri

Dabas, 25 mai 2018

 

Acest document nu va fi înregistrat, va fi încheiat exclusiv pe cale electronică, nu se va considera contract scris, va fi redactat în limba maghiară și nu face nicio referire la codul de etică. În cazul unor nelămuriri legate de funcționarea site-ului vă stăm la dispoziție prin căile de contact specificate.

 

Prezentele CCG se aplică relațiilor juridice care apar prin intermediul site-ului Furnizorului (http://diego-romania.ro) și subdomeniilor acestuia. Prezentele CCG pot fi consultate oricând la adresa: http://diego-romania.ro/conditii-generale-de-afaceri și pot fi descărcate prin următorul link: https://diego-romania.ro/files/9115/2716/1955/Conditii_contractuale_generale_Diego.ro_05.25.pdf.

 

 1. Datele furnizorului:

 

Denumirea furnizorului: DIEGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Sediul furnizorului: 2372 Dabas, Beton u. 26.

Adresa de e-mail de contact, utilizată în mod curent pentru corespondența cu utilizatorii, este: info@diego.hu

Nr. de înmatriculare la Registrul Comerțului:13 09 083541

Cod fiscal: 10744804-2-44

Autoritatea care a efectuat înmatricularea: Tribunalul Budapesta, în calitate de curte comercială

Nr. telefon: 06 29/567-200

Fax: 06 29/567-060

GPS: N 47.16898 E 19.362577

Cod operator de date personale: NAIH-77516/2014.

Limba contractului: maghiară

Denumirea, adresa și adresa de e-mail ale furnizorului spațiului de stocare:

denumire: Diego Kereskedelmi Kft.

adresa: 2372 Dabas, Beton út 26.

adresa de e-mail: info@diego.hu

nr. telefon: +36 29 567 200

persoană de contact: Váradi Attila

 

2. Definiții 

 

Noțiunile care apar în prezentul Regulament scrise cu majuscule vor fi interpretate în felul următor:

 

2.1.  Furnizor: persoana juridică ce prestează servicii de comerț electronic.

 

2.2. Utilizator: orice persoană care utilizează în orice fel site-ul sau serviciile disponibile prin intermediul site-ului.


3. Clauze de bază: 

 

3.1. În cazul chestiunilor nereglementate prin prezentul Regulament, precum și pentru interpretarea prezentului Regulament, se va aplica legislația Ungariei, în special prevederile relevante ale legii V din 2013 („Codul Civil”) și ale legii CVIII din 2001, (L. com. el.) privind diversele probleme legate de serviciile de comerț electronic, precum și de serviciile din sfera comunității informatice. Prevederile obligatorii ale legilor relevante se vor aplica părților fără nicio condiție suplimentară.

 

3.2. Prezentul Regulament este valabil începând cu 4 ianuarie 2018 și va rămâne în vigoare până la revocarea acestuia.Furnizorul are dreptul de a modifica unilateral Regulamentul. Furnizorul va publica modificările pe site-urile sale cu 11 (unsprezece) zile înainte de intrarea lor în vigoare. Prin utilizarea site-ului Utilizatorii acceptă că toate regulile legate de utilizarea site-ului le devin automat aplicabile.

 

3.3.  Utilizatorul, atunci când accesează un site operat de Furnizor sau citește în orice mod conținutul acestuia, chiar dacă nu este utilizator înregistrat al site-ului, acceptă cele cuprinse în prezentul Regulament ca obligatorii pentru persoana sa. Dacă Utilizatorul nu acceptă condițiile, nu are dreptul de a consulta conținutul site-ului.

 

3.4. Furnizorul își rezervă toate drepturile privind distribuirea site-ului, a oricărei părți a acestuia și a conținutului pe care îl cuprinde. Este interzisă descărcarea, stocarea pe cale electronică, prelucrarea și înstrăinarea în scopul obținerii unor avantaje materiale a conținutului care apare pe site fără acordul prealabil, în scris, al Furnizorului.

 

4. Excluderea răspunderii

 

4.1. Furnizorul declară că depune toate eforturile pentru a actualiza permanent informațiile conținute pe site, însă nu își asumă răspunderea pentru completitudinea lor, relevanța lor în toate situațiile și eventualele modificări ale acestora.

 

4.2. Furnizorul dorește să sublinieze faptul că nu își asumă nicio răspundere pentru pagubele apărute în urma utilizării site-ului.

 

4.3. Furnizorul are dreptul de a modifica, moderniza sau retrage fără nicio înștiințare prealabilă întregul conținut (inclusiv serviciile disponibile) sau orice parte a conținutului.

 

4.4. Există posibilitatea ca pe site să apară modificări independente de voința și influența Furnizorului. În acest caz Furnizorul nu își asumă niciun fel de răspundere cu privire la exactitatea, veridicitatea, actualitatea sau conținutul informațiilor, documentațiilor și al altor materiale scrise pe care le conține.

 

4.5. Utilizatorii utilizează site-ul exclusiv pe propria răspundere, Furnizorul neasumându-și răspunderea pentru nicio pagubă care apare din cauza unor conținuturi necorespunzătoare, greșite sau deficiente.

 

4.6. Furnizorul nu garantează funcționarea fără probleme și fără erori a funcțiilor de pe site. Furnizorul nu își asumă răspunderea pentru pagubele, pierderile și cheltuielile suplimentare care apar în legătură cu site-ul, utilizarea sau inutilizabilitatea, funcționarea necorespunzătoare sau defectarea acestuia, provocate de viruși informatici, defecțiuni de linie sau de rețea sau de alte cauze similare. Utilizatorul ia cunoștință despre faptul că Furnizorul nu își asumă răspunderea pentru erorile care apar pe dispozitivul Utilizatorului, pagubele cauzate de viruși sau orice pierderi de date, și nici pentru accesarea neautorizată a dispozitivului sau rețelei utilizatorului.

 

4.7. Furnizorul nu verifică informațiile accesibile de pe site prin intermediul eventualelor link-uri, Furnizorul neasumându-și nicio răspundere pentru disponibilitatea sau corectitudinea acestora.

 

5. Drepturi de autor

 

5.1. Utilizatorul care consultă și utilizează site-ul are dreptul de a utiliza conținutul site-ului exclusiv în scopuri necomerciale. Utilizarea în scop necomercial nu implică plata unei contravalori, însă este interzisă utilizarea în scopul obținerii de venituri sau al creșterii veniturilor.

 

5.2. În cazul utilizării libere utilizarea site-ului este gratuită, nefiind nevoie de acordul Furnizorului în acest sens. Utilizarea conform prevederilor legate de utilizarea liberă este permisă, respectiv gratuită, doar dacă nu prejudiciază utilizarea normală a site-ului și nu prejudiciază în mod nejustificat interesele legitime ale Furnizorului, îndeplinește cerințele de bună credință și onestitate, și nu are un scop incompatibil cu principiile utilizării libere. Utilizarea conținutului site-ului în orice alt mod decât în conformitate cu prevederile de mai sus, respectiv depășirea limitelor de utilizare liberă se va considera utilizare neautorizată, caz în care Furnizorul își rezervă dreptul de a acționa pe căi legale împotriva actelor interzise de lege.

 

5.3. Utilizarea site-ului în scop comercial este permisă doar pe baza acordului prealabil, în scris, al Furnizorului. Utilizarea siglei și mărcilor comerciale ale Furnizorului este permisă doar pe baza acordului prealabil al Furnizorului.

 

5.4. Preluarea oricăror materiale de pe site sau din baza de date al acestuia este permisă doar pe baza acordului scris al Furnizorului, și doar cu includerea unei referințe la Furnizor.

 

5.5. Furnizorul își rezervă toate drepturile privind toate elementele serviciilor sale, denumirile site-ului și a domeniilor, denumirile secundare de domenii create prin acestea și spațiile sale publicitare de pe internet.

 

5.6. Este interzisă adaptarea sau dezasamblarea conținutului site-ului sau a oricărei părți a acestuia, precum și utilizarea oricărei aplicații prin care site-ul sau orice parte a acestuia poate fi modificată sau indexată.

 

5.7. Denumirea și sigla Diego sunt protejate de drepturi de autor și mărci comerciale, utilizarea lor fiind permisă exclusiv pe baza acordului scris al Furnizorului.

 

5.8. Utilizatorul ia cunoștință despre faptul că în cazul utilizării fără autorizație de utilizare Furnizorul are dreptul să aplice penalități. Cuantumul penalităților se ridică la 90.000 HUF pe imagine și la 20.000 HUF pe cuvânt. Utilizatorul ia cunoștință despre faptul că aceste penalități nu sunt exagerate și va utiliza site-ul în cunoștință de cauză. În cazul încălcării drepturilor sale de autor, Furnizorul va recurge la constatare notarială, a cărei valoare va fi suportată de cel care a încălcat aceste drepturi.

 

6. Alte clauze

 

6.1. Furnizorul are dreptul de a apela la un colaborator pentru a-și îndeplini obligațiile. Furnizorul își asumă întreaga răspundere pentru actele acestuia care contravin prevederilor legale ca și cum autorul acestor acte ar fi fost însuși Furnizorul.

 

6.2. Dacă orice parte a prezentului Regulament devine nevalidă, nelegală sau neaplicabilă, acest fapt nu va afecta în niciun fel validitatea, legalitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi.

 

6.3. Dacă Furnizorul nu își exercită un drept conferit prin prezentul Regulament, neexercitarea dreptului în cauză nu se va considera ca fiind o renunțare la acel drept. Orice renunțare la un drept anume este considerată valabilă dacă există o declarație scrisă expresă cu privire la acest fapt. Faptul că la un moment dat Furnizorul nu solicită respectarea strictă a unei condiții sau prevederi esențiale a Regulamentului nu înseamnă că acesta renunță la respectarea strictă ulterioară a condiției sau prevederii în cauză.

 

6.4. Furnizorul și Utilizatorul vor încerca să soluționeze litigiile pe cale amiabilă.

 

7. Protecția datelor

 

Informațiile Diego privind prelucrarea datelor sunt disponibile la adresa: http://diego-romania.ro/informare-privind-prelucrarea-datelor

 

Budapesta, 25 mai 2018

Aveţi nevoie de consultaţie pentru alegerea potrivită?

Vă invităm la o cafea, și între timp colegii noștri vă ajută să găsiţi soluţia potrivită!

Magazine

Doriţi să beneficiaţi de o reducere de preţ chiar și de 50%?

Aplicaţi pentru un card de fidelitate Diego, și cumpăraţi produse la preţuri promoţionale!

Solicitare card de fidelitate